Nor asks King Harald to say: NO to Corona pass.

Nor went to the Royal Catsle in Oslo in December, to give letters to King Harald V of Norway. The goal is to inspire King Harald to be the worlds first Head of State to say: The KINGs NO to Corona pass.

The King did use the opportunity not give his: NO, as a Christmas gift - or a New Years message - to the people of Norway. Nor does not give up, and share his experiences with you in some videos below.

 

Nor dro til Slottet i Oslo tre dager i Desember for å gi brev til Kong Harald V av Norge. Målet er å inspirere kong Harald til å bli det første statsoverhode i verden, som sier: KONGENS NEI til Coronapass.

Kongen benyttet ikke muligheten til å gi: KONGENs NEI som en Julegave - eller en god Nyttårshilsen - til det norske folk. Nor gir ikke opp, og deler sine erfaringer med deg i noen videoer nedenfor.

NorKingHarald07 01 2022
01:29
Nor241222021JULAFTEN
03:38
Nor15122021r
09:24
Nor11122021Oslo
09:02
Nor07122021
03:36
04122021NorAustralia
09:49
01122021Nor
03:31

Say: NO to Corona pass = Si: NEI til Coronapass

Check out Facebook group: NOR sier NEI (Nor says NO)

Sjekk ut Facebook gruppe: NOR sier NEI: